Kontakt

Corel Spółka Cywilna

ul. Mleczarska 52 
05-500 Piaseczno 
e-mail: kontakt@instytutkwadrat.pl
tel. +48 604 290 765