Założenia metody

Dobra komunikacja, według tradycyjnego podejścia, jest wynikiem treningu komunikatów i zachowań, które mają być właściwe w każdej sytuacji, niezależnie od kontekstu. Często jednak w konkretnych sytuacjach tak wyuczone formułki nie sprawdzają się.
Metoda Komunikacji Systemowej i Modele Komunikacji stworzone przez niemieckiego profesora psychologii Friedemanna Schulza von Thuna pozwalają szukać sposobów reagowania właściwych indywidualnie dla siebie, odpowiadających jednocześnie wymogom konkretnej sytuacji.

W każdej sytuacji komunikacji międzyludzkiej uwzględniane są trzy niepowtarzalne czynniki:

 • Osoba nadawcy: kim jest, co myśli i czuje w konkretnej sytuacji, jak komunikuje się sam ze sobą,
 • Sytuacja rozmowy: osoba odbiorcy, kontekst sytuacyjny, cel rozmowy,
 • Wątek systemowy: gdzie toczy się rozmowa, jakie uwarunkowania kulturowe i obyczajowe powinni brać pod uwagę rozmówcy.


Uwzględnienie tych czynników powoduje, że komunikacja jest:

 • autentyczna, rozmówca pozostaje w zgodzie z sobą,
 • spójna, odpowiadająca wymogom sytuacji.
   

W naszej pracy skupiamy się na dostarczaniu narzędzi i inspiracji, bazujemy na potencjałach oraz mocnych stronach instytucji i ludzi, z którymi współpracujemy. Działamy w oparciu o rzetelne rozpoznanie potrzeb naszych klientów. 
Metodologia naszej pracy odróżnia nas od klasycznego treningu zachowań. Stawiamy sobie, jako trenerom, znacznie wyższe wymagania - zamiast stosowania standardowych ćwiczeń, wykorzystujemy w naszej pracy między innymi opisane Modele Komunikacyjne. Odnosimy się dzięki temu do każdego uczestnika z osobna, do jego indywidualnej sytuacji, do jego "życzenia", solidnie obudowanego metodycznymi procedurami. Odchodzimy w ten sposób od schematów, otwieramy się na indywidualne potrzeby każdego uczestnika w jego konkretnych sytuacjach komunikowania się z innymi i kierowania ludźmi.
 

Standardem w naszej pracy są kilkudniowe warsztaty, w grupach po sześć do dwunastu osób, w czasie których rezerwujemy czas na:

 • osobiste tematy uczestników oraz na ich pracę aktywizującą przeżywanie
 • wykłady
 • ćwiczenia
 • dyskusje metakomunikacyjne o procesach zachodzących w czasie warsztatu.