Założenia metody

Metoda Komunikacji Systemowej i Modele Komunikacji stworzone przez niemieckiego profesora psychologii Friedemanna Schulza von Thuna pozwalają szukać sposobów komunikowania się właściwych indywidualnie dla siebie, odpowiadających jednocześnie wymogom konkretnej sytuacji.
Prof. Friedemann Schulz von Thun, naukowiec, 
wieloletni profesor psychologii Uniwersytetu w Hamburgu, aktywny trener, uznany już w latach 70–tych ubiegłego wieku w fachowej literaturze światowej za „guru komunikacji” jest twórcą hamburskiej szkoły psychologii komunikacji oraz instytutu szkoleniowego Schulz von Thun Institut  für Kommunikation oraz autorem przetłumaczonego na wiele języków i sprzedanego w nakładzie 1,4 mln egzemplarzy czterotomowego dzieła „Miteinander reden” (Sztuka rozmawiania).

Jako jedyni w Polsce jesteśmy certyfikowani i rekomendowani przez prof. Friedemanna Schulza von Thuna do prowadzenia szkoleń z zastosowaniem modeli i metod doskonalonych przez niego w ciągu ostatnich 45 lat.

W każdej sytuacji komunikacji międzyludzkiej uwzględniane są trzy niepowtarzalne czynniki:

  • Osoba nadawcy: kim jest, co myśli i czuje w konkretnej sytuacji, jak komunikuje się sam ze sobą,
  • Sytuacja rozmowy: osoba odbiorcy, kontekst sytuacyjny, cel rozmowy,
  • Wątek systemowy: gdzie toczy się rozmowa, jakie uwarunkowania kulturowe i obyczajowe powinni brać pod uwagę rozmówcy.

Uwzględnienie tych czynników powoduje, że komunikacja jest:

  • autentyczna, rozmówca pozostaje w zgodzie z sobą,
  • spójna, odpowiadająca wymogom sytuacji.

Standardem w naszej pracy są kilkudniowe warsztaty, w grupach od sześciu do dwunastu osób, w czasie których rezerwujemy czas na:

  • osobiste tematy uczestników oraz ich pracę aktywizującą przeżywanie
  • wykłady
  • ćwiczenia
  • dyskusje metakomunikacyjne o procesach zachodzących w czasie warsztatu.