1. Narzędzia komunikacji w procesie sprzedaży

Szkolenie w formie warsztatów jest intensywnym wprowadzeniem do zastosowania w procesie sprzedaży modeli psychologii komunikacji.
Co się dzieje między ludźmi w sytuacji sprzedażowej?
Jak nawiązuję relację w czasie spotkania sprzedażowego?

Kontakt w czasie spotkania sprzedażowego następuje jednocześnie na czterech poziomach relacji, a każdy aspekt stawia przed sprzedającym swoiste wymagania. Możesz je rozpoznać i przećwiczyć w bezpiecznej sytuacji warsztatu. Swoje twarde kompetencje sprzedażowe w zakresie wiedzy o produkcie możesz wzbogacić symultanicznie o umiejętność nawiązywania kontaktu i utrzymania satysfakcjonującej relacji z kupującym.

W czasie warsztatu zwiększysz swoje kompetencje w czterech kluczowych obszarach sprzedaży:

  • Fachowość i zrozumiałość
  • Wiarygodność
  • Adekwatne do sytuacji nawiązanie kontaktu
  • Umiejętność formułowania celu sprzedażowego i jego osiągania.

Rozwiniesz świadomość procesów zachodzących w relacji między Tobą a kupującym oraz umiejętność konstruktywnego ich wykorzystania do osiągnięcia celu sprzedażowego.

Warsztat pogłębia umiejętności:

  • wykorzystania swoich naturalnych cech do osiągnięcia celu sprzedażowego
  • zidentyfikowania tych elementów swojego systemu wartości, które zwiększają szansę osiągnięcia sukcesu sprzedażowego
  • zrozumienia i respektowania pozycji obu stron w procesie sprzedaży
  • jednoczesnego identyfikowania wyrażanych przez klienta komunikatów wprost i nie wprost
  • bardziej różnorodnego reagowania na zachowania klienta, w szczególności w sytuacjach trudnych, spornych.