3. Prowadzenie rozmowy sprzedażowej

Prowadzenie rozmowy sprzedażowej jest sztuką, która decyduje o sukcesie. Sprzedaż to kontakt z kupującym, to wyzwania wymagające sprostania ciągle nowym, trudnym, czasem krytycznym sytuacjom.

Warsztat wzmacnia kompetencje prowadzenia rozmów sprzedażowych, pogłębia umiejętności pracy z wykorzystaniem modeli i metod wprowadzonych w pierwszym warsztacie.

Podstawowym celem jest zachowanie inicjatywy, umiejętne balansowanie między potrzebami klienta, a doprowadzeniem do transakcji. W czasie warsztatu zajmujemy się intensywnie przebiegiem rozmów sprzedażowych, ich specyficzną dramaturgią. Uczestnicy doświadczają, które modele pomagają im w prowadzeniu rozmowy w korzystny dla siebie sposób i uczą się ich elastycznego stosowania.

W czasie warsztatu:

  • rozwijamy wyczucie do zastosowania odpowiednich słów dostosowanych do momentu rozmowy, pytań zbliżających do sfinalizowania sprzedaży
  • pobudzamy do odchodzenia od stosowania standardowego prezentowania produktu
  • ćwiczymy wychodzenie naprzeciw interesom klienta i wzbudzanie zainteresowania produktem i kontaktem ze sprzedawcą
  • wskazujemy typowe przeszkody, które są częścią rozmowy sprzedażowej i ćwiczymy ich pokonywanie z zachowaniem respektu dla klienta.

Warsztat pogłębia umiejętności:

  • pewnego prowadzenia rozmowy sprzedażowej przez jej wszystkie fazy
  • błyskotliwego, sensownego rozpoczynania rozmowy sprzedażowej i tworzenia jasnej sytuacji sprzedażowej
  • wychwytywania potrzeb i motywów klienta
  • uzyskiwania ważnych informacji dzięki stawianiu właściwych pytań
  • uzyskiwania równowagi między prezentacją i negocjacjami
  • osiągania wiążących ustaleń i uzgodnień.