Zarządzam w dialogu

Komunikacja Systemowa w praktyce menedżera

Warsztaty 60 godz.

Adresaci modułu:

Moduł skierowany jest do studentów, którzy:

 • mają już doświadczenie w zarządzaniu,
 • dopiero zaczynają zajmować się tą dziedziną,
 • nie mają formalnego doświadczenia w zarządzaniu, ale planują pełnienie takich funkcji.

Cel zajęć:

 • Rozumienie dynamiki procesów, które zachodzą między ludźmi i wynikają z przyjmowanych ról zawodowych
 • Konstruktywne łączenie ról zawodowych z osobistymi wartościami
 • Świadome kierowanie procesami, które zachodzą w uczestniku i w jego komunikacji z innymi osobami w zespole
 • Stosowanie przywództwa dostosowanego do aktualnej sytuacji zespołu
 • Poznanie narzędzi porozumiewania się z zespołem, ułatwiających efektywną realizację założonych celów
 • Rozpoznanie różnic między klasycznym stylem menedżerskim, a stylem sytuacyjnym
 • Pogłębienie świadomości swojego stylu kierowania ludźmi
 • Poznanie narzędzi radzenia sobie z konfliktem w zespole
 • Rozwój osobisty siebie jako menedżera - rozpoznanie mocnych stron oraz obszarów rozwojowych
 • Poznanie narzędzi ułatwiających zarządzanie przez wartości.

Zakres warsztatów:

Zajęcia pogłębiają świadomość siebie, swoich zasobów oraz stylu komunikacji.

Wykorzystujemy modele tworzące Metodę Komunikacji Systemowej:

 • Model kwadratu komunikacji
 • Model wewnętrznego zespołu
 • Procedura metakomunikacji
 • Model kwadratu wartości i rozwoju
 • Model sytuacyjny
 • Model błędnego koła komunikacji
 • Model Riemanna - Thomanna.

Uczestnicy  zachęcani są w szczególności do pracy w zakresie:

 • Doskonalenia sztuki prowadzenia rozmów
 • Rozwiązywania konfliktów
 • Pogłębiania świadomości pełnionych ról, jako niezbędnego elementu skutecznej komunikacji
 • Zrozumiałego i interesującego prowadzenia prezentacji.

Przewidujemy dla uczestników czas na refleksję i udzielenie sobie informacji zwrotnych:

 • jak wzajemnie widzą swój rozwój
 • jak mogą wykorzystywać zdobytą wiedzę w swoim codziennym życiu.

Ten czas służy rzeczowemu, rozwojowemu, międzyludzkiemu podsumowaniu programu „Zarządzam w dialogu”.

Zajęcia prowadzone są Metodą Aktywizującą Przeżywanie, która jest integralną częścią Metody Komunikacji Systemowej i uczy poprzez własne emocje, doświadczenie i działanie.

Wykorzystujemy wskazane wyżej modele, odnosimy się do każdego uczestnika z osobna, do jego indywidualnej sytuacji, do jego życzenia, solidnie obudowanego metodycznymi procedurami.

Odchodzimy od schematów, otwieramy się na indywidualne potrzeby każdego uczestnika w jego praktyce komunikowania się z innymi.