Cele programu

Podstawowy cel Programu jest osiągnięty, gdy menedżer rozwinął zdolność:

  • uzyskiwania równowagi wewnętrznej, czyli świadomego kierowania zarówno procesami zachodzącymi w nim samym jak i w jego komunikacji z innymi,
  • rozumienia dynamiki procesów, które zachodzą między ludźmi i wynikają z przyjmowanych przez nich ról w instytucji,
  • godzenia potrzeb wynikających z pełnionej roli z potrzebą pozostania wiernym osobistym wartościom.

Na bazie tej potrójnej kompetencji staje się on:

  • moderatorem zdolnym do kształtowania relacji i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,
  • efektywnym menedżerem, który daje współpracownikom poczucie bezpieczeństwa i cieszy się 
ich zaufaniem.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, dostarczają praktycznej wiedzy i wspierają rozwój osobisty menedżerów.