5. Rozwiązywanie konfliktów

Wszędzie, gdzie spotykają się ludzie, zwłaszcza w pracy, zderzają się opinie, nastawienia i interesy wynikające z zajmowanych ról. Dla większości ludzi zetknięcie się ze skutkami związanych z tym napięć jest trudnym przeżyciem. Przyjmowane strategie zapobiegania konfliktom pozwalają uniknąć niektórych z nich. Są jednak również takie konflikty, które są niezbędne dla dobrego funkcjonowania firmy.

Niewątpliwie
 do zadań menedżera należy mierzenie się z konfliktami. Sztuką jest umiejętność wykorzystania tkwiących w konflikcie szans rozwoju zespołu.

Żeby móc konstruktywnie wykorzystać sytuację konfliktu, menedżer musi oczywiście dysponować odpowiednim koszykiem narzędzi i technik.

Równie ważna jest jednak świadomość:

  • jak ja jako menedżer, osobiście, reaguję wewnętrznie i zewnętrznie na konflikty,
  • jakie szanse i zagrożenia wynikają z tych charakterystycznych dla mnie reakcji.

Cele szkolenia

Szkolenie:

  • otwiera na rozumienie konfliktu jako części specyficznej roli menedżera,
  • daje wiedzę o fazach konstruktywnej rozmowy dotyczącej konfliktu oraz umiejętność spójnego i efektywnego jej kształtowania z pozycji zarządzającego,
  • daje większą świadomość własnej roli w konflikcie i możliwość wykorzystania tej świadomości
 do rozwoju odpowiednich sposobów reagowania,
  • uczy menedżerów rozpoznawania rodzajów konfliktów i zastosowania odpowiednich sposobów postępowania,
  • daje wiedzę o tym, jak rozpoznawać typowe, najtrudniejsze, zapętlone sytuacje konfliktowe oraz jak znajdować wyjścia z nich (Model Błędnego Koła Komunikacji).