Przebieg szkoleń

Czy rzeczywiście każdy uczestnik może zgłosić swój indywidualny temat albo problem i w czasie warsztatów jest on przedmiotem pracy na forum grupy?

Tak, każdy uczestnik ma możliwość pracy nad swoim tematem na forum grupy, w bezpiecznej atmosferze. Na początku szkolenia uczestnicy zawierają kontrakt, którym zobowiązują się do zachowania tajemnicy grupowej.