Trening interpersonalny

Skierowany jest do wszystkich osób, które chcą
 doskonalić swoje umiejętności interpersonalne.

Trening interpersonalny to:

 • praca nad sobą,
 • zdobywanie wiedzy o sobie,
 • zwiększenie świadomości siebie,
 • rozwój osobisty,
 • doświadczenie, w jaki sposób funkcjonuję w grupie.

Cele treningu interpersonalnego:

 • Rozwój kompetencji interpersonalnych, umiejętności postępowania z ludźmi,
 • Analiza własnego stylu zachowania w grupie,
 • Autorefleksja  w wyniku doświadczenia emocji w kontaktach z innymi,
 • Rozwój asertywności w relacjach interpersonalnych - reagowanie na krytykę 
i zastrzeżenia, umiejętność egzekwowania wymagań, odmawiania, stawiania granic, wyrażania opinii,
 • Doskonalenie umiejętności zachowania się w trudnych i konfliktowych sytuacjach,
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami,
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości,
 • Zyskanie, poprzez informację zwrotną, większej świadomości swoich mocnych i słabych stron,
 • Rozwój osobistej i zawodowej dojrzałości.

W czasie treningu:

 • doświadczysz, w jaki sposób wchodzisz w relacje z innymi, jak je później budujesz,
 jak się zachowujesz w grupie,
 • zyskasz większą samoświadomość własnych myśli, emocji i zachowań,
 • zrozumiesz swoje reakcje na zachowania innych,
 • doświadczysz, jak inni odbierają Ciebie oraz jakie reakcje w nich wywołujesz,
 • zatrzymasz się, żeby przyjrzeć się sobie i innym,
 • przyjrzysz się własnym emocjom w kontakcie z innymi,
 • doświadczysz radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi,
 • odkryjesz, jakie emocje są dla Ciebie trudne i doświadczysz radzenia sobie z nimi,
 • udoskonalisz umiejętności udzielania informacji zwrotnych,
 • doświadczysz bezpiecznego otrzymywania informacji zwrotnych na swój temat.

Czas trwania treningu – 5 dni po 8 h.