Przykłady zastosowania metody

Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym.

Jak wypowiadać się bardziej zrozumiale.

Jak lepiej radzić sobie jako nowo awansowany szef.

Jak radzić sobie ze współpracownikami, którzy zachowują się skrajnie niesympatycznie.

Jak skuteczniej docierać do podwładnych, współpracowników.

Jak otwarcie powiedzieć Nie, kiedy sądzę, że wszyscy czegoś ode mnie oczekują.

W jaki sposób radzić sobie z emocjami w relacji z podwładnymi i współpracownikami.

W jaki sposób mogę nauczyć się pełnego empatii oddziaływania na podwładnych, współpracowników.

W jaki sposób w trudnej sytuacji zachować dobrą atmosferę pracy w moim zespole.

W jaki sposób radzić sobie w relacji ze współpracownikami, tworzącymi nieprzychylną mi podgrupę.