Przykłady zastosowania metody

Jak sobie radzić z wypaleniem zawodowym.

Jak wypowiadać się bardziej zrozumiale.

Jak lepiej radzić sobie jako nowo awansowany szef.

Jak radzić sobie ze współpracownikami, którzy są skrajnie niesympatyczni.

Jak docierać do podwładnych, współpracowników nie tylko powierzchownie, ale też głębiej.

Jak otwarcie powiedzieć Nie, kiedy myślę, że wszyscy czegoś ode mnie chcą.

W jaki sposób radzić sobie ze swoimi emocjami w relacji z podwładnymi i współpracownikami.

W jaki sposób mogę nauczyć się pełnego sympatii oddziaływania na podwładnych, współpracowników.

W jaki sposób mogę zachować w trudnej sytuacji dobrą atmosferę pracy w moim zespole.

W jaki sposób radzić sobie w relacji ze współpracownikami, tworzącymi nieprzychylną mi podgrupę.