Wojtek Lasota

 Jako trenera interesuje mnie przede wszystkim komunikacja interpersonalna (zwłaszcza w ujęciu Friedemanna Schulza von Thuna). Poza tym również: integracja i tworzenie zespołu, motywowanie członków zespołu, formułowanie w grupie celów i sposobów ich osiągania, autoprezentacja oraz wystąpienia publiczne (z wykorzystaniem technik teatralnych); rozwój kreatywności, rozwój osobisty i zawodowy, radzenie sobie z trudnymi emocjami. Ukończyłem Szkołę Trenerów Grupy TROP, jestem również certyfikowanym trenerem programu Spadochron (na licencji Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych) oraz trenerem szybkiego czytania i mnemotechnik, jak również instruktorem teatralnym. Współpracuję stale z Biurem ds. Wspomagania Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego; koordynuję projekty, szkolę i wymyślam nowe inicjatywy. Współpracuję także z Fundacją EY, pomagając w usamodzielnianiu się młodzieży będącej w systemie pieczy zastępczej. Założyłem i prowadzę Fundację Korczakowską, fascynuje mnie Janusz Korczak i jego działalność. Prowadzę z tego zakresu warsztaty oraz zajęcia dla studentów na UW, łącząc je często z koncepcjami profesora Friedemanna Schulza von Thuna, ponieważ moim zdaniem doskonale wpisują się w myśl i praktykę Janusza Korczaka, są świetnym narzędziem do ich realizacji. „Komunikacja” u profesora von Thuna jest dla mnie bardzo bliska „porozumieniu” u Janusza Korczaka, które było dla niego jedną z naczelnych kategorii myślenia i działania. Uczestnikami moich wykładów i warsztatów byli pracownicy firm i instytucji państwowych, nauczyciele i wykładowcy, działacze organizacji pozarządowych, trenerzy, studenci oraz młodzież gimnazjalna i licealna, w tym także zagrożona wykluczeniem społecznym. Prowadziłem warsztaty i wykłady m.in. dla: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społeczych i Szkoleń, Profesja Consulting (realizacja zlecenia od Grupy Żywiec), 2 SLO w Warszawie, Żydowskiego Instytutu Historycznego, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Jestem ciepłym, otwartym, empatycznym człowiekiem z dużym poczuciem humoru. Łączę wewnętrzny spokój z energią w działaniu, nawet w trudnych sytuacjach.