Superwizja. Praktyczne doradztwo grupowe

Uczestnikom naszych szkoleń proponujemy regularne praktyczne doradztwo grupowe.

Grupa superwizyjna to:

  • profesjonalnie prowadzone, praktyczne doradztwo osobiste i zawodowe w warunkach oderwania się
 od zawodowej codzienności,
  • miejsce wymiany praktycznych doświadczeń z innymi menedżerami.

Uczestnicy wykorzystują przydatne dla grupy kompetencje, które zdobyli wcześniej, w czasie 
naszych szkoleń.


 W celu umożliwienia intensywnej pracy, liczba uczestników superwizji ograniczona jest do ośmiu.