2. Świadomość siebie w procesie sprzedaży

Wywarcie przekonującego wrażenia jest pierwszym celem handlowca.

Moja wewnętrzna postawa determinuje skuteczność mojego działania.

Co się dzieje we mnie w czasie spotkania sprzedażowego?

W czasie warsztatu będziesz mógł:

  • sprawdzić, jakie nieświadome procesy zachodzące w Tobie wpływały na to, jak wewnętrznie reagujesz na produkt, klienta, siebie jako handlowca 
  • świadomie przyjrzeć się swoim nastawieniom i zidentyfikować kierunki swojego rozwoju jako sprzedawcy.

Warsztat jest okazją do zwiększenia świadomości siebie jako sprzedawcy. Świadomość tego, jak postrzegasz siebie w roli sprzedawcy jest podstawą udanej komunikacji z kupującym. Model wewnętrznego zespołu umożliwia lepsze zrozumienie swojego nastawienia wewnętrznego, swoich reakcji w kontakcie sprzedażowym, a dzięki temu ułatwia spójne i jasne, przekonujące i zgodne z sobą prowadzenie rozmów sprzedażowych.

Podstawą osiągnięcia celu sprzedażowego jest mocna świadomość siebie jako sprzedawcy i świadomość swojego repertuaru zachowań. Opanowanie obu kompetencji i ich świadome wykorzystanie sprzyja nawiązaniu autentycznego kontaktu i ułatwia przekonanie kupującego do zawarcia umowy.

Warsztat pogłębia umiejętności:

  • zidentyfikowania swoich wewnętrznych nastawień, ich oddziaływania na proces sprzedaży oraz wykorzystanie tej wiedzy do rozwoju siebie jako sprzedawcy
  • uświadomienia sobie, jakie oczekiwania stawiam sobie jako sprzedawcy i jakie wewnętrzne konflikty są z tym związane
  • rozwoju spójności między swoim nastawieniem wewnętrznym i sobą w roli sprzedawcy
  • spójnego, przekonującego, zgodnego z sobą zachowania w sytuacjach napięć, oczekiwań, wymagań w sytuacjach sprzedażowych
  • zachowania wewnętrznej suwerenności w kontakcie z klientem, reagowania profesjonalnie i wiarygodnie.