Na czym polega wyjątkowość naszej oferty

Baza teoretyczna

Stosujemy w naszych szkoleniach modele i metody opracowane i doskonalone w ciągu ostatnich 45 lat przez prof. Friedemanna Schulza von Thuna, naukowca, praktykującego trenera, uznanego w światowej literaturze fachowej za guru komunikacji już w latach 70–tych ubiegłego wieku, wieloletniego profesora psychologii Uniwersytetu w Hamburgu, twórcy hamburskiej szkoły psychologii komunikacji oraz instytutu szkoleniowego Schulz von Thun Institut  für Kommunikation, autora przetłumaczonego na wiele języków i sprzedanego w nakładzie 1,4 mln egzemplarzy czterotomowego dzieła „Miteinander reden” (Sztuka rozmawiania).

Prowadzący szkolenia

Janusz Kozakoszczak, założyciel Instytutu Komunikacji Kwadrat, jedyny w Polsce trener certyfikowany w Schulz von Thun Institut  für Kommunikation, rekomendowany przez prof. Friedemanna Schulza von Thuna jako trener i coach kadry kierowniczej, który wykorzystuje w praktyce modele i metody hamburskiej szkoły psychologii komunikacji.

Holistyczne podejście 

Wykorzystujemy gruntowną wiedzę teoretyczną, która w pracy warsztatowej przekłada się na niepowtarzalną wartość całościowego podejścia do doskonalenia indywidualnych kompetencji komunikacyjnych każdego uczestnika warsztatu.

Kwadrat komunikacji
Jak skutecznie przygotować się do ważnej rozmowy?
Jak dostrzegać i analizować to, co utrudnia komunikację w trakcie rozmowy?

Zespół wewnętrzny
Jak po skończonej rozmowie identyfikować to, co się w niej wydarzyło?
Jak, po skończeniu trudnej, emocjonującej rozmowy, identyfikować i analizować swoje reakcje?

Kwadrat wartości i rozwoju
Jak identyfikować swoje słabe i mocne strony w komunikowaniu się z innymi?
Jak budować kierunki rozwoju swoich kompetencji komunikowania się, lepszego radzenia sobie z konfliktami?

Błędne koło komunikacji
Jaki jest mechanizm powstawania i działania długotrwałych konfliktów?
Jak wychodzić z utrwalonych konfliktów między współpracownikami?

Model Riemanna - Thomanna
Co decyduje o tym, że z jednymi ludźmi dogaduję się łatwiej niż z innymi?
Jak identyfikować te różnice i wykorzystywać tę wiedzę do lepszego komunikowania się?

Metody pracy

Proponowane przez nas warsztaty z zakresu komunikacji różnią się od klasycznych treningów proponujących uniwersalne wzorce zachowań, które mają być dobre dla każdego i w każdej sytuacji.

Zamiast stosowania standardowych ćwiczeń i podsuwania gotowych rozwiązań, umożliwiamy uczestnikowi:
• pracę nad swoimi indywidualnymi problemami i dylematami
• zaistnienie swojego tematu w grupie
• samodzielne przetestowanie możliwości i granic, we współpracy z innymi uczestnikami i trenerem.

Dzięki temu uczestnik:
• szybko i z zaangażowaniem przyswaja wiedzę teoretyczną oraz ćwiczy nowe, pożądane przez siebie zachowania
• samodzielnie znajduje najlepsze dla siebie rozwiązania swoich aktualnych problemów i dylematów
• uczy się, jak je rozwiązywać w przyszłości.