1. Komunikacja i zarządzanie

Podstawy Komunikacji Systemowej dla Zarządzających

Szkolenie oferuje pogłębione wprowadzenie do podstawowych Modeli Doskonalenia Komunikacji Metodą Systemową prof.  Friedemanna Schulza von Thuna, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb menedżerów zarządzających zespołami.

Ze względu na konstrukcję całego Programu, szkolenie ma charakter kursu bazowego:

  • wprowadza i przygotowuje do efektywnego udziału w kolejnych warsztatach,
  • łączy ściśle teorię, praktykę i rozwój osobisty.

 Cele szkolenia

Kurs zwiększa kompetencje menedżerskie w zakresie:

  • jasnej komunikacji, uwzględniającej jej cztery wymiary (Model Kwadratu Komunikacyjnego)
: informacje rzeczowe, ujawnienie siebie, określenie relacji, apel; nabycie tych umiejętności 
daje podstawy do kształtowania umiejętności komunikacji i metakomunikacji,
  • identyfikowania (dzięki Modelowi Wewnętrznego Zespołu) tych nastawień wewnętrznych, które powodują, że w konkretnych sytuacjach zarządzam i komunikuję się w charakterystyczny dla mnie, indywidualny sposób; zidentyfikowanie tych nastawień jest podstawą do ukształtowania spójnych zachowań (w zgodzie z sobą, a jednocześnie odpowiednio do sytuacji),
  • rozpoznawania wewnętrznych zasobów, słabości, obaw i preferencji oraz zrozumienia, jak decydują one o moim sposobie komunikowania się,
  • dopuszczenia ich do głosu przy rozstrzyganiu dylematów wewnętrznych,
  • wykorzystania tej wiedzy do świadomego wyboru sposobu reakcji w konkretnych, trudnych sytuacjach,
  • stosowania metakomunikacyjnego stylu kierowania - elastycznej metody, która zakłada rozwój
 i możliwość korekty sposobu zarządzania zespołem, dopuszcza wymianę z członkami zespołu informacji zwrotnych o sposobie zarządzania nimi, radzi sobie otwarcie z nieprzewidzianymi, trudnymi sytuacjami międzyludzkimi.