Zrozumiale i interesująco

Sztuka wypowiadania się.

Dwudniowe warsztaty.

Warto umieć wypowiadać się zrozumiale i interesująco. Ta umiejętność często decyduje o sukcesie, zarówno w codziennej komunikacji jak i w pracy zawodowej. Nikt jednak nie rodzi się z umiejętnością jasnego i interesującego wyrażania myśli.

Nie wystarczy też być ekspertem w jakiejś dziedzinie, by to potrafić. Przeciwnie, często uczniowie, studenci, współpracownicy rozumieją niewielką część wypowiedzi, z powodu wtrącanych świadomie i nieświadomie obcych słów, skomplikowanych lub pustych fraz.

Zawartość szkolenia

Zapoznajemy uczestników z modelami i narzędziami prof. Friedemanna Schulza von Thuna, użytecznymi podczas pracy nad poprawianiem zrozumiałości wypowiedzi:

Modelami komunikacyjnymi:

 • Modelem Kwadratu Komunikacji
 • Modelem Zespołu Wewnętrznego

Kryteriami zrozumiałości - narzędziami do opisu i poprawiania zrozumiałości wypowiedzi, czynienia jej bardziej interesującą:

 • prostota (przeciwieństwo skomplikowania)
 • uporządkowana członowość (przeciwieństwo 
informacyjnego bałaganu)
 • lapidarność (przeciwieństwo rozwlekłości)
 • dodatkowa stymulacja (przeciwieństwo monotonii).

Poprawiamy zrozumiałość wypowiedzi:

 • mierzymy zrozumiałość wypowiedzi
 • bazując na czterech kryteriach zrozumiałości pomagamy uczestnikom uświadomić sobie, jaki jest charakterystyczny dla nich sposób prezentowania treści, jak w związku z tym mogą go poprawić
 • ćwiczymy poprawianie zrozumiałości wypowiedzi.

W oparciu o modele komunikacji wprowadzamy mini-wykłady i ćwiczenia, które pozwalają uchwycić, a następnie zwiększyć aktualny poziom zrozumiałości. Każdy uczestnik robi to we własny sposób i zgodnie ze swoim stylem.

Poza kryteriami określającymi cechy zrozumiałej wypowiedzi, nie ma żadnego wzorca wypowiedzi idealnie zrozumiałej, który należy osiągnąć. Szkolenie nie jest kursem retoryki, lecz warsztatem zrozumiałości wypowiedzi.

Ćwiczymy cztery obszary, które decydują o sukcesie prezentacji:

 • Orientacja na osiągnięcie celu -  Po co prowadzę prezentację, co chcę osiągnąć? W jakim celu zostałem zaproszony, dlaczego właśnie ja? Co powinno być zrobione inaczej niż poprzednio? Po czym poznam, że zrealizowałem zadanie, że byłem dobry? Jakie w związku z tym wybiorę treści do prezentacji i jak je przedstawię? Gdybym wiedział, że słuchacze zapamiętają tylko jedną moją wypowiedź – co to powinno być? Dlaczego? Jak zadbam o to, żeby ten główny przekaz został przyjęty przez odbiorców?
 • Osobisty przekaz – „Chcesz być dobrym mówcą, zajrzyj najpierw w siebie” (F. Schulz von Thun). Zawsze, kiedy przekazujemy coś od siebie, przekazujemy też coś o sobie. Z reguły jakość kontaktu poprawia się, kiedy prezentujący oprócz rzeczowości wyraża też siebie. Ćwiczymy wyrażanie osobistego zaangażowania, podążanie za tematem i prawdą sytuacji. Dzięki temu jesteśmy postrzegani jako autentyczni i wiarygodni. Ćwiczymy indywidualny styl uwzględniający charakter sytuacji.
 • Kontakt – wychodzimy poza retoryczne narzędzia (kontakt wzrokowy, mowa ciała). Odbiorca doskonale wyczuwa, czy jest ważny dla przemawiającego, czy też słyszy standardowo odtwarzaną płytę. Ćwiczymy budowanie kontaktu między prezentującym i słuchaczami. Jest on przydatny zarówno do przyjaznego przekazywania treści jak i jakości kontaktu w czasie dyskusji, zadawania pytań, wtrąceń. Pomagamy zbudować atmosferę dialogu również w prezentacji – monologu.
 • Zainteresowanie tematem – ćwiczymy sposób przekazu, metodyczne wskazówki prezentacji tematu. Jak dobrze zbudować przekaz? Co musi być powiedziane na wstępie? Jak powinny wyglądać dobre ćwiczenia dla odbiorcy? Ale także - jak dobrze prezentować wizualizacje na flipcharcie? Jak można wykorzystać przestrzeń, siebie, swoją fantazję do poszerzenia, pogłębienia, wyjaśniania przekazu?

Co zyskujesz 

 • Potrafisz skutecznie przekazać treść wypowiedzi.
 • Umiesz tworzyć atmosferę dialogu.
 • Umiesz zadbać o zrozumiałość swoich wypowiedzi, w tym także specjalistycznych prezentacji, w których używasz skomplikowanego języka.
 • Styl Twojej wypowiedzi jest osobisty, przekonujący, fachowy.
 • Oswajasz stres towarzyszący wystąpieniom oraz nawiązujesz pozytywne relacje z odbiorcami swoich wypowiedzi.
 • Umiesz uczynić swoją wypowiedź bardziej interesującą.

Jeśli dotąd konieczność wystąpień Cię martwiła, teraz zaczniesz się cieszyć pomysłami na to, co zrobić, żeby Twoje wystąpienie było sensowne dla odbiorcy i autentyczne, zgodne z Twoim stylem.

Kształtujesz wypowiedzi w taki sposób, że utrzymujesz kontakt z samym sobą i jednocześnie przekazujesz informacje adekwatne do oczekiwań odbiorców.

Odbiorcy szkolenia

Poszukujący indywidualnych narzędzi doskonalenia sztuki zrozumiałego i interesującego wypowiadania się.

Najważniejszą częścią szkolenia są ćwiczenia ułatwiające wypracowanie swojego osobistego, autentycznego stylu prezentacji. Każdy uczestnik otrzymuje możliwość doświadczenia sprawdzonej metody w bezpiecznych warunkach warsztatu, uzupełnienia swojej intuicji i otrzymania pogłębionej informacji zwrotnej po przedstawieniu przykładowej prezentacji z własnej praktyki (prowadzenie zajęć, sporządzenie sprawozdania…). Uczestnik tworzy drugi wariant wypowiedzi uwzględniający otrzymane informacje zwrotne.

Informacje zwrotne dotyczą w mniejszym stopniu technicznych detali, skoncentrowane są na odpowiedziach na pytania:

 • Jak się zachowujesz i jakie wywołujesz reakcje jako osoba ze swoją charyzmą, przekazująca konkretne treści przed grupą ludzi?
 • Jak wyglądają u Ciebie cztery obszary decydujące o sukcesie wystąpienia?
 • Jakie są kierunki Twojego rozwoju?

Jesteśmy otwarci na zgłaszane podczas szkolenia potrzeby i propozycje uczestników, wypływające z ich doświadczeń, np. jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi lub oporem słuchaczy. Szkolenie prowadzimy metodami aktywnymi i aktywizującymi, dzięki czemu zwiększamy poziom zaangażowania odbiorców.