Model Wewnętrznego Zespołu

"Chcesz być dobry w komunikacji, zaglądaj w siebie".  Friedemann Schulz von Thun

Model wewnętrznego zespołu jest doskonałym narzędziem do analizy tego, co się we mnie dzieje w czasie rozmowy.

Podstawowa dla tego modelu jest metafora wielości głosów, zróżnicowanych reakcji, ambiwalentnych odczuć. Rzadko znajdziemy w sobie tylko jeden głos, jasną odpowiedź lub reakcję na konkretną sytuację. Częściej słyszymy wielu wewnętrznych rozmówców, z których każdy chce zabrać głos, nie zgadza się z pozostałymi i zrobi wszystko, aby wpłynąć na naszą komunikację i zachowanie. Współpraca i konflikt istnieją nie tylko między ludźmi, ale także wewnątrz nas.

Kłótnie w wewnętrznym zespole mogą być bardzo irytujące i niepokojące, mogą nawet paraliżować nasze zachowania, nie są jednak zaburzeniem psychicznym. Są one normalną częścią kondycji człowieka, wewnętrzny pluralizm jest bardzo pożądany. Kiedy z kłótni wewnętrznych głosów wyłania się porozumienie, wyzwala się efekt synergii. Połączenie wewnętrznych głosów niesie więcej mądrości niż głos pojedynczy.

Szef firmy komunikuje się nie tylko ze swoim zespołem ludzi, ale także z "zespołem wewnętrznym". Szef na zewnątrz reaguje spójnie, autentycznie i odpowiednio do sytuacji tylko wtedy, gdy osiągnął wewnętrzne porozumienie.


Przykład:
Prezes mówi do Wiceprezes: „Czy mogłabyś dzisiaj poprowadzić zamiast mnie naradę?”

Podwładna zaczyna toczyć dialog wewnętrzny, odzywają się różne głosy.

Niespójna wypowiedź w komunikacji

Reakcja nieuzgodniona z "zespołem wewnętrznym" powoduje wewnętrzne niezadowolenie i wątpliwości. 

Zadania do wykonania:

  • odroczenie decyzji
  • identyfikacja członków wewnętrznego zespołu, którzy są aktywni w tej sytuacji,
  • udzielenie im głosu,
  • zwołanie wewnętrznej narady, ustalenie reakcji.


Po wysłuchaniu wszytkich głosów wewnętrznych łatwiej udzielić odpowiedzi dającej wewnętrzne zadowolenie. 

Spory i gwałtowny przebieg konfrontacji w wewnętrznym zespole:


Odroczenie


Zintegrowana reakcja – odpowiedź na zewnątrz jest efektem współpracy, następującej po wysłuchaniu wszystkich głosów wewnętrznych:


Zintegrowana postawa
 

Nabycie umiejętności równoczesnego komunikowania się z zespołem zewnętrznym i wewnętrznym jest sporym wyzwaniem.
Każdy z tych zespołów może przysparzać kłopotów.


Kierowanie zespołami


 

„Kierowanie ludźmi rozpoczyna się we własnym wnętrzu (i chyba tutaj się kończy)”
Friedemann Schulz von Thun

Podczas szkoleń zajmujemy się:

  • pomocą w identyfikacji wewnętrznych rozmówców,
  • ćwiczeniem sześciu kroków wewnętrznej narady,
  • kierowaniem sobą w nastawieniu na współpracę,
  • sposobami radzenia sobie z konfliktami wewnętrznymi,
  • sposobami prezentacji siebie w zależności od sytuacji i ustawienia wewnętrznej drużyny.