Model Wewnętrznego Zespołu

"Chcesz być dobry w komunikacji, zaglądaj w siebie".

Model wewnętrznego zespołu jest doskonałym narzędziem do tego, by nadawca wypowiedzi mógł się dobrze przyjrzeć swojemu wnętrzu.

Podstawowa dla tego modelu jest metafora wielości głosów (zróżnicowanych reakcji na różne wydarzenia, ambiwalentnych odczuć itp.), obecnych we wnętrzu każdego człowieka. Rzadko znajdziemy w sobie tylko jeden głos: jasną odpowiedź lub reakcję na konkretną sytuację. Częściej słyszymy wielu wewnętrznych rozmówców, z których każdy chce zabrać głos, nie zgadza się z pozostałymi i zrobi wszystko, aby wpłynąć na naszą komunikację i zachowanie. Współpraca i konflikt istnieją nie tylko w grupie, ale także wewnątrz nas.

Kłótnie w wewnętrznym zespole mogą być bardzo irytujące i niepokojące, mogą nawet paraliżować nasze zachowania, nie są jednak zaburzeniem psychicznym. Są one normalną częścią kondycji człowieka, ponieważ ten wewnętrzny pluralizm jest bardzo pożądany. Kiedy z kłótni wewnętrznych głosów wyłania się wewnętrzne porozumienie, wyzwala się efekt synergii. Połączenie wewnętrznych głosów niesie więcej mądrości niż głos pojedynczy.

Wyobraźmy sobie teraz szefa przedsiębiorstwa. W świetle tego modelu komunikuje się on nie tylko ze swoim zespołem ludzi, ale także z "zespołem wewnętrznym". Tylko wtedy, gdy wewnętrzna sytuacja jest jasna, szef może na zewnątrz reagować spójnie, autentycznie i odpowiednio do sytuacji.

Przykład:
Prezes mówi do Wiceprezes: „Poprowadzisz dzisiaj za mnie naradę?”

Niespójna wypowiedź w komunikacji

Zadania do wykonania:

  • identyfikacja członków wewnętrznego zespołu, którzy są aktywni w tej sytuacji,
  • udzielenie im głosu,
  • zwołanie wewnętrznej narady, której efektem będzie współpraca.


Wewnętrzna wielość i niejednorodność. Spory i gwałtowny przebieg konfrontacji w wewnętrznym zespole:

 

Wewnętrzna wielość


Odroczenie i zwołanie wewnętrznej narady:


Odroczenie


Zintegrowana postawa – odpowiedź na zewnątrz jest efektem współpracy, następującej po wysłuchaniu wszystkich głosów wewnętrznych:


Zintegrowana postawa
 

Wyzwaniem jest umiejętność komunikowania się z dwoma zespołami naraz: zewnętrznym i wewnętrznym
(każdy z tych zespołów może przysparzać kłopotów).


Kierowanie zespołami


 

„Kierowanie ludźmi rozpoczyna się we własnym wnętrzu (i chyba tutaj się kończy)”
Friedemann Schulz von Thun

Podczas szkoleń zajmujemy się:

  • pomocą w identyfikacji wewnętrznych rozmówców,
  • ćwiczeniem sześciu kroków wewnętrznej narady,
  • kierowaniem sobą w nastawieniu na współpracę,
  • sposobami radzenia sobie z konfliktami wewnętrznymi,
  • sposobami prezentacji siebie w zależności od ustawienia wewnętrznej drużyny i treści sytuacji.