2. Sztuka komunikowania się

Doskonalenie sztuki prowadzenia rozmów

Zarządzanie zespołem współpracowników to przede wszystkim prowadzenie rozmów. Do  codziennych  zadań  osób kierujących ludźmi należy radzenie sobie z trudnymi, ciągle nowymi i wymagającymi sytuacjami – nie tylko w rozmowach z własnymi współpracownikami, również z partnerami występującymi w innych rolach.

W czasie szkolenia, wykorzystując poznane na kursie podstawowym Modele Doskonalenia Komunikacji Metodą Systemową, uczestnicy poznają i ćwiczą metody prowadzenia rozmów. Ćwiczone są zarówno przygotowane wcześniej typowe sytuacje z pracy menedżerów jak i sytuacje rozmów z codziennego życia zawodowego uczestników szkolenia.

Szczególną wartością kursu jest możliwość refleksji nad własnym stylem prowadzenia takich rozmów oraz poznanie i wypróbowanie nowych narzędzi.

Cele szkolenia

Kurs daje uczestnikom umiejętności:

  • takiego sposobu komunikowania się i nadawania rozmowie takiej struktury, która odkrywa nie nazwany wprost, rzeczywisty, właściwy temat lub problem,

  • zajmowania stanowiska zgodnego z wewnętrznym przekonaniem - w aspekcie rzeczowym, ujawniania siebie i relacyjnym,
  • zajmowania stanowiska odpowiednio do sytuacji, zgodnie z prawdą sytuacji,
  • aktywnego słuchania rozmówcy,
  • rozpoznawania zamiarów i przyczyn konkretnych zachowań rozmówcy,
  • radzenia sobie z napotkanymi zaburzeniami i przeszkodami w komunikacji,
  • formułowania osobistych celów rozwojowych dla siebie i współpracowników 
(Model Kwadratu Wartości i Rozwoju).