Coaching metodą holistyczną ICC

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmacnianie oraz wspieranie klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, w oparciu o jego własne odkrycia, wnioski i zasoby.

ICC – International Coaching Community jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się profesjonalnych, międzynarodowych organizacji członkowskich dla coachów, laureatem Europejskiej Nagrody Jakości EQA - European Quality Award, przyznanej przez Europejską Radę ds. Coachingu i Mentoringu (EMCC).

Członkami ICC są wyłącznie certyfikowani coachowie, którzy pomagają klientowi w znalezieniu dostępu do jego zasobów oraz do wykorzystania ich w codziennym życiu.

Coach ICC towarzyszy klientowi w procesie podejmowania decyzji, planowania zmian oraz szukania wewnętrznej siły do ich realizacji.

Coaching ICC jako coaching holistyczny cechuje:

 • indywidualne podejście,
 • szacunek dla wartości i wewnętrznego świata klienta,
 • wielopoziomowe, całościowe i systemowe postrzeganie zjawisk,
 • wysoka efektywność,
 • naturalność i prostota.

Korzyści z coachingu:

 • wysoka skuteczność – coaching uwzględnia indywidualne potrzeby klienta, dzięki temu stwarza możliwość bardzo precyzyjnych działań,
 • oszczędność czasu - coach dojeżdża do swojego klienta. Standardowa sesja trwa około 90 minut i odbywa się średnio raz w miesiącu,
 
 • wielopoziomowość – holistyczne, kompleksowe podejście przekłada się na wzrost systemowej świadomości klienta, na lepsze rozumienie wzajemnych wpływów systemowych, myślenie przyczynowo - skutkowe oraz strategiczne działanie; wzrost samoświadomości, globalne spojrzenie na procesy, w których uczestniczy klient daje wymierne korzyści organizacji,
 • motywacja – indywidualny tryb pracy wzmacnia motywację klienta, 
wpływa motywująco na zespół, w którym pracuje,
 • wzmocnienie – coaching, wzmacniając konkretną osobę, powoduje również wzmocnienie ogniwa organizacji, w którym ta osoba działa,
 • rozwój - klient dokonując zmiany np. w sposobie zarządzania, osiągnąwszy dzięki coachingowi wyższą skuteczność promuje zmiany w całej organizacji. Dzieje się tak szczególnie wtedy, kiedy zmiana dotyczy osób strategicznie ważnych i opiniotwórczych.

Najczęściej z coachingu ICC korzystają osoby, które chcą:

 • zyskać większą samoświadomość i wzmocnić siebie,
 • podwyższyć jakość swojego życia,
 • przejąć większą odpowiedzialność za własne życie,
 • podwyższyć jakość tego, co robią dobrze,
 • robić lepiej to, z czym sobie nie radzą.