7. Skuteczna prezentacja sprzedażowa

Prezentacja to jedno z decydujących o sukcesie narzędzi sprzedaży.

Co zrobić, żeby prezentacja sprzedażowa była przekonująca jako element fachowego doradztwa i równocześnie przyczyniała się do budowania korzystnej relacji z klientem? Niektórzy sprzedawcy koncentrują się na doskonałym przedstawieniu produktu, inni rozdrabniają się i trwonią czas na przyjacielskie pogawędki.

Co wyróżnia dobrą prezentację?

Jasność własnego celu i uwzględnienie potrzeb słuchaczy. Zrozumiałe przekazanie treści połączone z osobistym przekonaniem. Dobrze dobrane środki wizualne, zwiększające zrozumiałość i siłę oddziaływania przekazu.

W czasie warsztatu wspólnie przygotowujemy prezentacje, które są zgodne z osobistym stylem sprzedawcy i dopasowane do sytuacji i grona słuchaczy.

Ten, kto potrafi dobrze przeprowadzić prezentację, osiąga dużą przewagę jako sprzedawca.

Warsztat stwarza warunki do eksperymentowania, doskonalenia i zademonstrowania prezentacji.

W czasie warsztatu uczestnik:

  • wypróbowuje różne środki stylistyczne prezentacji – wizualizację, wykorzystanie metafory i analogii, zaangażowanie słuchaczy, urozmaicenie i ożywienie
  • przeprowadza na tej podstawie własną prezentację
  • otrzymuje bezpośrednio po niej informację zwrotną
  • dowiaduje się, co zmienić, żeby zwiększyć szansę przekonania odbiorcy.

 

Warsztat pogłębia umiejętności:

  • zrozumiałego, odpowiadającego oczekiwaniom odbiorcy przekazywania informacji
  • nawiązywania żywego kontaktu ze słuchaczem
  • wizualizowania informacji zróżnicowanymi metodami
  • osobistego zaangażowania się, ożywiania prezentacji
  • trzymania się celu prezentacji.