7. Skuteczna prezentacja sprzedażowa

Prezentacja to często narzędzie decydujące o sukcesie sprzedaży.

Co zrobić, żeby prezentacja sprzedażowa była przekonująca jako element fachowego doradztwa i równocześnie przyczyniała się do budowania korzystnej relacji z klientem? Niektórzy sprzedawcy koncentrują się nadmiernie na doskonałym przedstawieniu produktu, inni rozdrabniają się i trwonią czas na przyjacielskie pogawędki.

Dobrą prezentację wyróżnia jasność własnego celu i uwzględnienie potrzeb słuchaczy, zrozumiałe przekazanie treści połączone z osobistym przekonaniem, dobrze dobrane środki wizualne, zwiększające zrozumiałość i siłę oddziaływania przekazu.

W czasie warsztatu wspólnie przygotowujemy prezentacje, które są zgodne z osobistym stylem sprzedawcy i dopasowane do sytuacji i grona słuchaczy.

Warsztat stwarza warunki do eksperymentowania, doskonalenia i zademonstrowania prezentacji.

W czasie warsztatu uczestnik:

  • wypróbowuje różne środki stylistyczne prezentacji – wizualizację, wykorzystanie metafory i analogii, zaangażowanie słuchaczy, urozmaicenie i ożywienie
  • przeprowadza na tej podstawie własną prezentację
  • otrzymuje bezpośrednio po niej informację zwrotną
  • dowiaduje się, co zmienić, żeby zwiększyć szansę przekonania odbiorcy.

Warsztat pogłębia umiejętności:

  • zrozumiałego, odpowiadającego oczekiwaniom odbiorcy przekazywania informacji
  • nawiązywania żywego kontaktu ze słuchaczem
  • wizualizowania informacji zróżnicowanymi metodami
  • osobistego zaangażowania się, ożywiania prezentacji
  • trzymania się celu prezentacji.