Ramy organizacyjne szkolenia

Warsztaty prowadzone są dla grup liczących maksymalnie dwunastu uczestników.

Zajęcia trwają do wieczora i są angażujące ze względu na zachodzące procesy grupowe.

Prosimy o nie planowanie aktywności wieczornych po zajęciach.

Cena warsztatów nie obejmuje kosztu noclegów.

Do atmosfery warsztatów odpowiednie są wygodne, niezobowiązujące stroje.