7. Menedżer - coach. Proces i techniki

Firmy, żeby utrzymać się na rynku w warunkach rosnącej konkurencji, muszą nieustannie stawiać swoim pracownikom wysokie wymagania i jednocześnie udzielać im dużego wsparcia.

Ciągły rozwój fachowości, motywacji i skuteczności wszystkich zatrudnionych jest podstawowym warunkiem sprostania rosnącym wymogom i szybkim zmianom w otoczeniu zawodowym. Wobec menedżerów oznacza to coraz częstsze oczekiwanie pełnienia roli doradcy dla współpracowników.

Coaching jest metodą towarzyszenia współpracownikowi w jego rozwoju osobistym i zawodowym. Dla menedżerów jest on szczególnie ważny wtedy, gdy nie wystarcza przekazanie wiedzy i występowanie 
w roli fachowca, kiedy trudności lub wyzwania związane są z osobą współpracownika. Dotyczy to również sytuacji, kiedy menedżer nie jest i nie musi być w konkretnym obszarze lepszym specjalistą niż pracownik.

Cele szkolenia

W czasie kursu uczestnicy zapoznają się z warunkami i ramami prowadzenia coachingu oraz jego przebiegiem i stosowanymi technikami.

W szczególności uczestnicy ćwiczą:

  • aktywne słuchanie i zadawanie pytań,
  • informacje zwrotne, w tym rozwojowe,
  • formułowanie celu i strategii rozwoju.

Bardzo istotną częścią kursu jest - poza dostarczeniem niezbędnej wiedzy, prezentacji i ćwiczeń –
 możliwość przeprowadzenia przez każdego uczestnika sesji coachingowych.