Model Kwadratu Wartości i Rozwoju

Kompetencje interpersonalne są wyjątkowo ważne, bez względu na stanowisko i charakter pracy. To samo dotyczy jednak kompetencji intrapersonalnych, czyli świadomości siebie i chęci do pracy nad swoimi słabymi i mocnymi stronami.

Model Kwadratu Wartości i Rozwoju rzuca nowe światło na tę umiejętność. Nasze wartości, sprawności, cnoty, umiejętności istnieją zawsze w pewnym napięciu do innych wartości komplementarnych, "cnót siostrzanych".

Napięcie to, świadomie wykorzystane powstrzymuje nas przed uleganiem skrajnościom. Na przykład zaufanie, pozostawione samo sobie, może dochodzić do głosu w niewłaściwych momentach. Przechodzi wtedy w dewaluującą przesadę – ślepą ufność. Żeby tak się nie stało, potrzebne jest biegunowe dopełnienie zaufania – ostrożnośćOstrożność, zostawiona sama sobie, prowadzi również do przesady i zmienia się w paranoiczną nieufność.

Zaufanie - nieufność
 

Wyzwaniem nie jest zatem tylko rozwój od „złego” do „dobrego”, ale również od tego dobra, którego mamy za dużo i którego skutki mogą być złe, ku dobru, którego mamy jeszcze za mało i które warto w sobie rozwinąć. Kierunki rozwoju są bardzo indywidualne.To, czego jedna osoba koniecznie potrzebuje dla uzupełnienia swojej osobowości, inna ma już w nadmiarze!

Szacunek bez gotowości do krytycznej konfrontacji może stać się bezkrytycznym idealizowaniem. Krytyczna konfrontacja potrzebuje towarzystwa wzajemnego szacunku, żeby nie popaść w bezduszne poniżanie i pogardę.


Charyzma bez skromności może przybrać formę zarozumiałościSkromność pozostawiona sama sobie, bez odrobiny charyzmy, przemieni się w bezkształtną bezbarwność.

Charyzma - bezbarwność


Wyzwaniem jest uświadomienie sobie możliwych kierunków rozwoju, które pozwolą zachować dynamiczną, konstruktywną równowagę między wartościami i konkretnymi podejmowanymi decyzjami.


Buntowniczość Uległość Hedonizm
 

Podczas szkoleń:

  • ćwiczymy budowanie kwadratów wartości i rozwoju osobistego,
  • odkrywamy możliwe kierunki rozwoju,
  • ćwiczymy unikanie polaryzacji w dyskusjach.