Model Kwadratu Wartości i Rozwoju

Nie tylko kompetencje interpersonalne są jednymi z najbardziej pożądanych we współczesnym świecie, bez względu na stanowisko i charakter pracy. To samo dotyczy kompetencji intrapersonalnych, świadomości siebie i pracy nad swoimi słabymi i mocnymi stronami.

Model kwadratu wartości i kwadratu rozwoju rzuca nowe światło na tę umiejętność. Zgodnie z nim, wszystkie nasze wartości (sprawności, cnoty, umiejętności) nie istnieją samoistnie. Są zawsze w pewnym napięciu do innych wartości komplementarnych, "cnót siostrzanych".

Napięcie to, świadomie wykorzystane, może powstrzymać nas przed uleganiem skrajnościom. Na przykład zaufanie, pozostawione samo sobie, może dochodzić do głosu w niewłaściwych momentach. Przechodzi wtedy w dewaluującą przesadę – ślepą ufność. Żeby tak się nie stało, potrzebne jest biegunowe dopełnienie zaufania – ostrożność. Ostrożność, zostawiona sama sobie, prowadzi również do przesady i zmienia się w paranoiczną nieufność.

Zaufanie - nieufność
 

Wyzwaniem nie jest zatem rozwój od „złego” do „dobrego”, ale od tego dobra, którego u danej osoby jest za dużo (i którego skutki mogą być złe), ku dobru, którego ma ona jeszcze za mało i które powinna w sobie rozwinąć. Kierunki rozwoju indywidualnego się krzyżują – czego jedna osoba koniecznie potrzebuje dla uzupełnienia swojej osobowości, inna ma już za dużo!

Weźmy za przykład szacunek. Szanowanie wszystkiego i wszystkich, bez gotowości do krytycznej konfrontacji, może stać się bezkrytycznym idealizowaniem i poufałością. Z kolei krytyczna konfrontacja potrzebuje towarzystwa wzajemnego szacunku, żeby nie popaść w bezduszne poniżanie i pogardę.
 

Charyzma - bezbarwność


Charyzma bez skromności może przybrać formę zarozumiałości. Skromność pozostawiona sama sobie, bez odrobiny charyzmy, przemieni się w bezkształtną bezbarwność.

Wyzwaniem jest uświadomienie sobie możliwych kierunków rozwoju, które pozwolą zachować dynamiczną, konstruktywną równowagę między wartościami i konkretnymi podejmowanymi decyzjami.


 

Buntowniczość        Uległość      Hedonizm

 

Podczas szkoleń zajmujemy się:

  • ćwiczeniem zasad budowania kwadratu wartości i rozwoju osobowego,
  • odkrywaniem możliwych kierunków rozwoju,
  • ćwiczeniem unikania polaryzacji w dyskusjach.