8. Warsztat podsumowujący - integracja i transfer.

Warsztat jest podsumowaniem tego, jak uczestnicy wykorzystują, integrują poznane modele i metody w procesie sprzedaży.

Syntetyzujemy poprzednie warsztaty, wskazujemy na łączące je elementy:

  • co jest motywem przewodnim wszystkich warsztatów
  • co łączy różne aspekty procesu sprzedaży, którymi zajmowaliśmy się w cyklu warsztatów
  • co jest ich kwintesencją
  • które z narzędzi poznanych w czasie warsztatów stosują uczestnicy w swojej pracy sprzedawcy
  • jak wpłynęło to na kompetencje sprzedażowe uczestników
  • jakie kwestie pozostają jeszcze otwarte i jak uczestnik zamierza się nimi zająć.

Uczestnicy dostają czas na refleksję, gdzie i jak wykorzystują umiejętności nabyte w całym cyklu warsztatów.

Te doświadczenia są prezentowane, a pozostali uczestnicy są zaproszeni do odniesienia się do nich uważnie i życzliwie krytycznie.

Warsztat:

  • jest przypomnieniem i utrwaleniem narzędzi poznanych w czasie kursu
  • daje uczestnikowi możliwość zaprezentowania swoich działań, dokonań
  • stwarza okazję do refleksji nad indywidualnym sposobem stosowania poznanych narzędzi
  • umożliwia uzyskanie informacji zwrotnej do zaprezentowanych osiągnięć i trudności.

Warsztat kończy się uroczystością wręczenia certyfikatów ukończenia kursu.