Podstawowe informacje o programie

Lider - ekspert komunikacji 

to program szkoleń dla kadry menedżerskiej z zakresu Komunikacji w zarządzaniu.

Struktura  naszego  programu  dostosowana  jest  zarówno do potrzeb doświadczonych menedżerów jak i pracowników, którzy zaczynają pełnić funkcje menedżerskie. Po ukończeniu szkolenia podstawowego mają oni do wyboru moduły, w trakcie
 których mogą zgłębiać interesujące ich tematy. Ukończenie programu szkoleń wieńczy uzyskanie certyfikatu
 „Lider – ekspert komunikacji”.

Komunikacja w biznesie

Nowoczesne zarządzanie i kierowanie zespołem, orientacja na klienta, polityka personalna, przezwyciężanie konfliktów, zarządzanie zmianą, zapewnienie jakości – to wymagające wyzwania, którym nie da się sprostać samodzielnie, nawet przy dołożeniu najwyższej staranności. Im mniej schematyczna jest wykonywana praca, tym bardziej wymaga
 współpracy samodzielnych pracowników. O sukcesie decyduje wówczas czynnik ludzki i międzyludzki, stając się wręcz „języczkiem u wagi”.

W  czasach  przełomów  i  następujących  szybko  zmian  szczególnego  znaczenia nabierają umiejętności:

  • radzenia sobie z nieuniknionymi zaburzeniami w komunikacji między współpracownikami,
  • oczyszczania relacji z niekontrolowanych, często nieuświadamianych konfliktów.

Nowoczesny menedżer to już nie wszystkowiedzący człowiek-orkiestra, który bierze na siebie całą odpowiedzialność, lecz moderujący lider, który dba o rozwój zespołu, umie zarządzać konfliktami, łączy dojrzały profesjonalizm z kompetencjami w zakresie komunikacji międzyludzkiej, zintegrowany wewnętrznie „fachowiec z ludzką twarzą”.

Adresaci programu

Program skierowany jest do menedżerów, osób mających w zakresie swoich obowiązków zarządzanie ludźmi
 oraz przewidzianych do objęcia takich funkcji.

Ramy organizacyjne

Każdy warsztat trwa trzy i pół dnia i jest prowadzony dla grup max. 12 osobowych.