Podstawowe informacje o programie

Lider - ekspert komunikacji 

to program dziewięciu nowatorskich szkoleń warsztatowych dla kadry menedżerskiej z zakresu Komunikacji w zarządzaniu.
Po ukończeniu szkolenia podstawowego, składającego się z dwóch pierwszych modułów, uczestnicy mają do wyboru sześć modułów, w trakcie
 których mogą zgłębiać interesujące ich tematy. 
Program szkoleń kończy warsztat podsumowujący Integracja i transfer i uzyskanie certyfikatu
 „Lider – ekspert komunikacji”.

Komunikacja w biznesie

Program Lider - ekspert komunikacji został przygotowany w odpowiedzi na wyzwania nowoczesnego zarządzania i kierowania zespołem.

Oczekiwaniom w tych obszarach nie da się sprostać samodzielnie, nawet przy dołożeniu najwyższej staranności. Im mniej schematyczna jest wykonywana praca, tym bardziej wymaga
 współpracy samodzielnych pracowników. Czynnik ludzki i międzyludzki, staje się wręcz języczkiem u wagi przesądzającym o osiągnięciu sukcesu.

W czasach przełomów i następujących szybko zmian szczególnego znaczenia nabierają umiejętności:

  • radzenia sobie z nieuniknionymi zaburzeniami w komunikacji między współpracownikami, 
  • ​oczyszczania relacji z niekontrolowanych, często nieuświadamianych konfliktów.

Nowoczesny menedżer to już nie wszystkowiedzący człowiek-orkiestra, który bierze na siebie całą odpowiedzialność, lecz moderujący lider, który dba o rozwój zespołu, umie zarządzać konfliktami, łączy dojrzały profesjonalizm z kompetencjami w zakresie komunikacji międzyludzkiej, zintegrowany wewnętrznie fachowiec z ludzką twarzą.

Adresaci programu

Program skierowany jest do:

  • doświadczonych menedżerów,
  • osób zaczynających pełnić funkcje menedżerskie, którzy mają w zakresie swoich obowiązków zarządzanie ludźmi

  • współpracowników przewidzianych do objęcia takich funkcji.

Ramy organizacyjne

Każdy warsztat trwa dwa dni i jest prowadzony dla grup max. 12 osobowych.