4. Zarządzanie rozwojem zespołu

Firmy i instytucje działają w warunkach ciągłej zmiany.

Potrzebni są zarządzający, którzy potrafią szybko stworzyć zespół, a następnie tak wesprzeć jego rozwój, żeby sprostać wymogom sytuacji.

Liderzy potrzebują odpowiedniej wiedzy i znajomości technik, które umożliwią im, przy uwzględnieniu wewnętrznej dynamiki procesów grupowych, takie oddziaływanie na relacje w zespole, żeby zapewnić jego zdolność do działania i równocześnie radzić sobie z nieuniknionymi konfliktami.

Jednocześnie trzeba być szczególnie uważnym na wpływ własnego stylu zarządzania na dynamikę grupy.

Cele szkolenia

Szkolenie dostarcza uczestnikom takich instrumentów kierowania zespołem, które uruchamiają
 i podtrzymują proces wspólnego rozwoju, w trakcie którego:

  • cele zespołowe są nazwane, przyjęte i podlegają dalszemu rozwojowi,
  • konflikty są wcześnie rozpoznane, nazwane i rozwiązane,
  • powstają jasne reguły współpracy opartej na zaufaniu,
  • podział ról przyjmowany jest elastycznie i z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa,
  • członkowie zespołu uczą się systematycznie ze swoich osiągnięć i porażek,
  • wzrasta sprawność, zadowolenie z pracy i przyjazny klimat w zespole,
  • menedżer w bezpieczny sposób weryfikuje w kolejnych działaniach skuteczność własnego
 stylu kierowania.