3. Role menedżera. Samoświadomość

Jasna świadomość własnej roli jest niezbędnym warunkiem udanej komunikacji.

Sposób działania menedżera jest wynikiem:

  • wielu różnorodnych, częściowo sprzecznych oczekiwań otoczenia zawodowego
  • własnych wyobrażeń na temat swojej roli, często sprzecznych z oczekiwaniami otoczenia.

Przyczyną napięć jest z jednej strony chęć profesjonalnego sprostania tym zewnętrznym oczekiwaniom, 
a z drugiej strony wewnętrzna potrzeba nie naginania się do nich i realizowania siebie w roli kierującego.
 W dodatku trzeba sobie radzić z różnorodnymi konfliktami i wykazywać się przy tym z jednej strony siłą przywódcy,
 z drugiej być przewidywalnym w swoich reakcjach.

Cele szkolenia

Kurs daje następujące kompetencje:

  • uświadamiania sobie, jakie zewnętrzne czynniki mają wpływ na mnie jako zarządzającego 
i jakie wynikają z tego konflikty ról – moich nastawień wewnętrznych i zewnętrznych oczekiwań 
(Model Wewnętrznego Zespołu),
  • znajdowania sposobów radzenia sobie z dylematami swojej roli zarządzającego: 
wewnętrzne nastawienie a wymogi systemu,
  • rozwijania spójnego sposobu patrzenia na siebie, który sprawia, że również wtedy, gdy czuję 
sprzeczne wewnętrzne impulsy w trudnych sytuacjach związanych z zarządzaniem, jestem zdolny
 do odpowiedniego działania,
  • kierowania ludźmi profesjonalnie i z empatią.

W  czasie  szkolenia  dajemy uczestnikom potrzebną wiedzę,
 stosując mini wykłady, prezentacje i ćwiczenia w małych grupach. Popołudnia są przeznaczone do wspólnej pracy na przykładach z życia zawodowego uczestników, metodami aktywizującymi przeżywanie.