Edukacja oparta na empatycznej współpracy

Dwusemestralny program szkoleniowy, warsztatowo-coachingowy.

Adresaci programu:

Autorski program Edukacja oparta na empatycznej współpracy przeznaczony jest dla uczniów i ich rodziców, dyrekcji i nauczycieli szkół średnich.

Cel programu:

 • Zapoczątkowanie pożądanych z punktu widzenia społeczności szkoły sposobów komunikowania się wszystkich stron
 • Wypracowanie zasad współpracy i podpisanie Kontraktu empatycznej współpracy przez dyrekcję, uczniów poszczególnych oddziałów i ich nauczycieli.

Zakres programu:

 • Badanie potrzeb szkoleniowych, które następuje w toku jedno–dwugodzinnych spotkań z dyrekcją, indywidualnie z nauczycielami oraz z uczniami poszczególnych oddziałów (bez udziału nauczyciela)
 • Indywidualne spotkania coachingowe z dyrekcją i nauczycielami
 • Spotkanie z rodzicami informujące i włączające w proces podejmowanych działań
 • Warsztaty z nauczycielami, służące sformułowaniu celów i sposobów działania
 • Warsztaty z udziałem nauczycieli i dyrekcji, zwieńczone wypracowaniem propozycji trójstronnych zasad współpracy między dyrekcją, nauczycielami i uczniami
 • Warsztaty z uczniami poszczególnych oddziałów, bez udziału nauczyciela, zwieńczone wypracowaniem propozycji trójstronnych zasad współpracy między dyrekcją, nauczycielami i uczniami
 • Warsztaty z udziałem uczniów (oddzielne dla każdego oddziału), wychowawcy i dyrekcji służące uzgodnieniu zasad współpracy między dyrekcją, uczniami i ich nauczycielami, zwieńczone wypracowaniem Kontraktu empatycznej współpracy i podpisaniem go przez trzy strony w formie MindMapy
 • Warsztaty dla uczniów Porozumienie bez Przemocy
 • Warsztaty dla nauczycieli Mobbing i agresja w szkole
 • Ewaluacja programu, wytyczenie dalszych kierunków działań.