Bezpłatny warsztat diagnozujący potrzeby szkoleniowe

Oferujemy, jeszcze przed rozpoczęciem współpracy, bezpłatne 2-3 godzinne spotkanie warsztatowe, w czasie którego ustalamy sytuację wyjściową, zakres i skalę potrzeb szkoleniowych.

Na tej podstawie proponujemy konkretny program szkoleniowy, dostosowany do zdiagnozowanych potrzeb.