Co wyróżnia metodę?

Jak pracujemy?

​Zapraszamy uczestników naszych warsztatów do pracy nad swoimi osobistymi tematami płynącymi z ich doświadczeń, działamy w oparciu o rzetelne rozpoznanie ich potrzeb. 
Metodologia naszej pracy odróżnia nas od klasycznego treningu zachowań. Nie stosujemy standardowego programu wykładów i ćwiczeń.

Zamiast podsuwania gotowych rozwiązań,
skupiamy się na dostarczaniu narzędzi i inspiracji. Znajdujemy strukturę dostosowaną do konkretnych tematów uczestników i kreujemy proces.
Umożliwiamy uczestnikowi zaistnienie jego tematu w grupie w taki sposób, aby mógł samodzielnie przetestować swoje możliwości i granice - we wspólnym przeżywaniu z innymi uczestnikami i trenerem.
Odnosimy się dzięki temu do każdego uczestnika z osobna, do jego 
indywidualnej sytuacji, do jego życzenia, solidnie obudowanego metodycznymi procedurami. 
Sposób pracy za każdym razem wygląda inaczej. Trener, jako prowadzący grupę tworzy za pomocą krótkich, aktywizujących przeżywanie eksperymentów i ćwiczeń taką atmosferę, w której z procesu grupowego mogą wynikać samopoznanie i odpowiednie rozwiązania.
Odchodzimy w ten sposób od schematów, otwieramy się na indywidualne potrzeby każdego uczestnika w jego konkretnych sytuacjach komunikowania się z innymi i kierowania ludźmi.

Dzięki takiemu sposobowi pracy nabywanie nowych umiejętności staje się fascynujące, pożyteczne i nabiera głębi. Uczestnicy szybko i z zaangażowaniem przyswajają wiedzę teoretyczną oraz ćwiczą nowe, pożądane przez siebie zachowania.

Jakie cele osiągają uczestnicy?

  • Rozwiązują swoje aktualne problemy i dylematy.
  • Uczą się, jak je rozwiązywać w przyszłości.

Co daje Metoda Komunikacji Systemowej?

  • Indywidualne narzędzia doskonalenia komunikacji z zespołem oraz wgląd w siebie
  • Poczucie samodzielnego znalezienia rozwiązania najlepszego konkretnie dla siebie
  • Możliwość pracy zarówno nad tematami z życia zawodowego, jak też prywatnego.

Program rozwija podwójną wrażliwość, daje uczestnikowi:

  • Na zewnątrz: świadomość sytuacji oraz systemu, w którym się porusza.
  • Do wewnątrz: świadomość siebie w komunikacji z ludźmi, wyczucie sytuacji.

Metoda Komunikacji Systemowej

od wielu lat funkcjonuje z powodzeniem w niemieckim obszarze językowym, głównie w biznesie i edukacji.