Janusz Kozakoszczak

Jestem jedynym w Polsce certyfikowanym absolwentem kursów dla trenerów: „Komunikacja i zarządzanie” oraz "Doradztwo w zakresie komunikacji i trening komunikacyjny" w Schulz von Thun Institut für Kommunikation w Hamburgu.

Jako jedyny w Polsce mam zaszczyt być rekomendowanym przez profesora Friedemanna Schulza von Thuna trenerem i coachem wykorzystującym w praktyce modele i metody hamburskiej szkoły psychologii komunikacji.

 

Łączę kompetencje menedżera oraz coacha i trenera umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych.
Jestem certyfikowanym coachem organizacji International Coaching Community.
Ukończyłem Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Studia Podyplomowe „Menedżer jakości” Szkoły Głównej Handlowej, MBA in deutscher Sprache Akademii L.Koźmińskiego, Szkołę Treningu Grupowego Haliny Nałęcz–Nieniewskiej, Szkołę Trenerów Biznesu „TROP”.
Przygotowuję i realizuję projekty i programy szkoleniowe. Prowadziłem semestralne zajęcia warsztatowe zaprojektowane zgodnie z metodą komunikacji systemowej prof. Schulza von Thuna dla studentów psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
Uczestnikami prowadzonych przeze mnie warsztatów są zarządzający i pracownicy firm, instytucji państwowych, administracji publicznej i samorządowej, działacze organizacji pozarządowych, nauczyciele i dyrektorzy szkół, wykładowcy, trenerzy, studenci oraz młodzież gimnazjalna i licealna, pracownicy i zarządzający podmiotami ekonomii społecznej.
Prowadziłem warsztaty i wykłady m.in. dla: Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, Zespołu Szkół Montessori No Bell, PCK, Polskiego Związku Niewidomych, Municipium, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Szkoły Trenerów Trop, Stowarzyszenia Szkoła Liderów, Danone, Jeronimo Martins Distribution, Intermarche.
Lubię i potrafię pracować z ludźmi. Mam zdolność wczesnego rozpoznawania dynamiki procesu grupowego i doświadczenie bezpiecznego, rozwijającego podążania za nim.
Sprawdzam się w działaniach strategicznych i syntetycznym myśleniu.