Janusz Kozakoszczak

Łączę kompetencje menedżera oraz trenera umiejętności interpersonalnych. Jestem certyfikowanym coachem organizacji International Coaching Community. Ukończyłem Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Studia Podyplomowe „Menedżer jakości” Szkoły Głównej Handlowej, MBA in deutscher Sprache Akademii L.Koźmińskiego, Szkołę Treningu Grupowego Haliny Nałęcz–Nieniewskiej, Szkołę Trenerów Biznesu „TROP”. Jako trener jestem od lat zafascynowany metodą systemową doskonalenia komunikacji profesora Friedemanna Schulza von Thuna. Jestem certyfikowanym absolwentem kursów dla trenerów: „Komunikacja i zarządzanie” oraz "Doradztwo w zakresie komunikacji i trening komunikacyjny" w Schulz von Thun Institut für Kommunikation w Hamburgu. Przygotowuję i realizuję projekty i programy szkoleniowe. Prowadziłem semestralne zajęcia warsztatowe zaprojektowane zgodnie z metodą komunikacji systemowej prof. Schulza von Thuna dla studentów psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Uczestnikami prowadzonych przeze mnie warsztatów są zarządzający i pracownicy firm, instytucji państwowych, administracji publicznej i samorządowej, działacze organizacji pozarządowych, nauczyciele i dyrektorzy szkół, wykładowcy, trenerzy, studenci oraz młodzież gimnazjalna i licealna, pracownicy i zarządzający podmiotami ekonomii społecznej. Prowadziłem warsztaty i wykłady m.in. dla: Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Warszawskiego, Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, PCK, Polskiego Związku Niewidomych, Municipium, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Szkoły Trenerów Trop, Stowarzyszenia Szkoła Liderów, Danone, Jeronimo Martens Distribution. Lubię i potrafię pracować z ludźmi. Mam zdolność wczesnego rozpoznawania dynamiki procesu grupowego i doświadczenie bezpiecznego, rozwijającego podążania za nim. Sprawdzam się w działaniach strategicznych i syntetycznym myśleniu.