8. Sztuka wystąpień. Zrozumiale i interesująco

Umiejętność przekonywania - w wyniku swoich wystąpień - klientów, współpracowników, kolegów, szefów jest jednym z podstawowych narzędzi menedżerskich.

Konstruktywny wpływ na kształtowanie swojego otoczenia zawodowego ma ten, kto nie tylko przekazuje rzeczowo informacje, ale potrafi to robić interesująco, angażująco. Niestety ta szansa jest często marnowana przez zarzucanie słuchających zbędnymi informacjami, odczytywanie prezentacji PowerPoint albo stosowanie niekonstruktywnych i niezrozumiałych argumentów.

Cele szkolenia

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

  • jako występujący „na scenie” czują się pewnie w swojej skórze,
  • potrafią przekazać informacje rzeczowo, zrozumiale i w sposób angażujący słuchaczy,
  • aktywnie kształtują kontakt ze słuchaczami,
  • reagują odpowiednio do „prawdy sytuacji”,
  • radzą sobie z pojawiającymi się zaburzeniami.

Kurs jest tylko w części treningiem retoryki, przede wszystkim zajmujemy się konsekwentnym uwzględnianiem czterech poziomów komunikacji.

Zachęcamy uczestników do rozwoju własnego stylu komunikacji i sprawdzenia nowych umiejętności dzięki udziałowi w wielu ćwiczeniach.