Modele komunikacyjne

W naszym programie nabywania kompetencji społecznych w zakresie komunikacji i kierowania ludźmi bazujemy na modelach stworzonych przez profesora Friedemanna Schulza von Thuna, stosujemy metodę aktywizującą przeżywanie. Jest to metodologia pracy odmienna od klasycznego treningu zachowań.

Stawiamy sobie jako trenerom znacznie wyższe wymagania - zamiast stosowania standardowych ćwiczeń, wykorzystujemy w naszej pracy między innymi przykładowo opisane Modele Komunikacyjne.  

 

 

Odchodzimy od schematów, otwieramy się na indywidualne potrzeby każdego uczestnika, jego konkretną, niepowtarzalną praktykę komunikowania się z innymi i kierowania ludźmi.